ท่องเที่ยว

ชุมชนและบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิม หรือ ตามแนวที่ในปัจจุบันเราเรียกกันว่าคลองบางกอกน้อยถึงคลองบางกอกใหญ่นั้น ปรากฏวัดวาอารามเก่าแก่เป็นจำนวนมาก ร่องรอยหลักฐานบ้านเรือนไม้ทั้งทรงไทยและทรงเทศเก่าแก่อีกหลายหลังเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองริมสองฝั่งคลองสายนี้มาแต่อดีต ซึ่งนอกจากคลองสายหลักที่เป็นเสมือนสายเลือดใหญ่แห่งฝั่งธนบุรีแล้ว ยังมีเส้นเลือดฝอยที่เป็นคลองสายรองอีกจำนวนมาก ในวันนี้ เราจึงจะมาทำความรู้จักกับคลองเหล่านี้ สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว check – in ที่อยู่ใกล้เคียงไปด้วยกัน 

มาเริ่มกันที่คลองย่อยสายสำคัญแรกสุดที่อยู่บริเวณเลยคุ้งน้ำบางกอกใหญ่กัน ได้แก่คลองบ้านไทรหรือคลองบางระมาดเดิม ภายในเส้นคลองยังปรากฏหลักฐานเก่าแก่หลายประการที่สะท้อนถึงสภาพวิถีชีวิตของชุมชนและผู้คนในแทบนี้ ได้แก่ “วัดจำปา” ซึ่งตั้งอยู่ในเส้นคลองดังกล่าว อันเป็นวัดเก่าแก่ที่ยังคงมีการประดับตกแต่งลวดลายต่างๆอย่างวิจิตรงดงาม อันนับเป็นจุดท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมสำคัญของคลองแห่งนี้ ใกล้ๆกันนั้นยังมีจุดให้ได้เดินชิมเดินช้อปกับ “ตลาดน้ำตลิ่งชัน” ที่มีทั้งอาหารคาวหวานมาเดินเลือกซื้อกันได้อย่างจุใจ 

คลองสวยและแหล่งจุด check-in ใกล้ๆต่อไป ได้แก่ “คลองบางหลวง” ซึ่งรู้จักขึ้นชื่อกันเป็นอย่างดีกับ   ”ตลาดน้ำคลองบางหลวง” และ “บ้านศิลปิน” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดินช้อปเดินชิว ผนวกกับให้เราได้พักผ่อนชมความงามของบรรยากาศสองฝั่งคลองและเรือนไม้เก่าที่ทรงคุณค่าพร้อมกับนั่งทอดอารมณ์ความคิดไปได้เช่นกัน โดยใกล้ๆกันนั้น มีวัดเก่าแก่ที่มีภาพจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ที่สวยงามอยู่อีกวัดหนึ่ง ได้แก่ วัดกำแพงบางจาก ซึ่งนอกจากความเก่าแก่และความงามของจิตรกรรม ภายในวัดยังเป็นสถานที่เก็บรักษาพระพุทธรูปโบราณอีกเป็นจำนวนมาก ที่ควรค่าต่อการเข้าไปเสพความงามของศิลปะเหล่านี้สักครั้งหนึ่ง

ถักลงใต้มาจากคลองบางหลวง คลองที่ขึ้นชื่อและเป็นจุด Check-in สำหรับสายบุญแล้ว คงหนีไม่พ้น “คลองด่าน” ซึ่งเป็นคลองโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ใกล้ๆกันนั้น ยังมีวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีจุดหมายตาเป็นพระเจดีย์และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ได้แก่ “วัดปากน้ำภาษีเจริญ” ซึ่งเป็นสถานที่ที่หลวงพ่อสด วัดปากน้ำเคยเป็นเจ้าอาวาสและจำพรรษาอยู่ สำหรับสายบุญและสายตามรอยพระเกจิอาจารย์แล้ว วัดนี้ก็คงเป็นวัดอีกหนึ่งวัดที่พลาดไม่ได้ที่จะมาเยี่ยมชมและกราบรอยครูบาอาจารย์เช่นกัน

ทั้งหมดที่กล่าวมา คงเป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าวัดและคลองเก่ามักเป็นของที่คู่กันอย่เสมอ ซึ่งการท่องเที่ยวในลักษณะนี้นอกจากจะได้เสพศิลป์ ไหว้พระ ขอพร รวมไปถึงชิม ช้อป แล้ว เรายังได้เห็นภูมิทัศน์ที่งดงามของแม่น้ำลำคลองที่ซ่อนตัวอยู่ในฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครด้วย