ท่องเที่ยว

นอกจากรายการสถานที่ที่อยู่ในลิสต์สถานที่ที่ต้องไป check-in หรือจุดพิกัดร้านอร่อยและสถานที่ดังไว้ใน Google earth แล้ว การบุกเบิกมุ่งหาสถานที่ใหม่ๆที่ถูกหลงลืมก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบผจญภัยเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม หนึ่งในนั้นคือการมุ่งหาสถานที่แปลกๆ ในการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น มากกว่าการเดินทางตามรอยแผนที่ที่มีคนระบุไว้ ดังนั้น ในบทความจึงพยายามที่จะบอกทั้งข้อดีและข้อเสียในการท่องเที่ยวลักษณะนี้ มาเริ่มกันที่ข้อดีก่อนเลย

  1. เสน่ห์อย่างหนึ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ คือ การปลุกวิญญาณความเป็นนักสำรวจนักค้นพบในตัวของเราเองให้มากยิ่งขึ้น หรือ ในทางเดียวกันเราอาจจะค้นพบอีกแง่ของความชอบในการค้นพบอะไรใหม่ๆก็เป็นได้
  2. ความภูมิใจในการค้นพบสถานที่ใหม่ๆ นับว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารู้สึกดีได้ว่า การท่องเที่ยวลักษณะนี้จะไม่สูญเปล่า เพราะการค้นพบสถานที่ใหม่ๆ จะนำมาซึ่งการระบุชื่อของสถานที่นั้นๆ ทั้งการระบุชื่อตามสิ่งแวดล้อม หรือไม่แน่ ชื่อของสถานที่นั้นอาจมีชื่อของเราพวงติดไปด้วยก็ได้ 

มาต่อกันที่ข้อเสียกันเลยดีกว่า แม้จะมีไม่มากนัก แต่ก็อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะหยุดยั้งความคิดในการท่องเที่ยวลักษณะนี้ได้เช่นกัน 

  1. ในปัจจุบันหลากหลายสถานที่ มีระบุไว้ในแผนที่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและในเชิงวัฒนธรรม มีตัวอย่างปรากฏให้เห็นหลากหลาย เพียงแค่หา Seach หาข้อมูลใน Google เพียงปลายนิ้ว ทุกอย่างก็จะปรากฏมาทั้งหมด แต่หากเราเลือกจะท่องเที่ยวในลักษณะนี้แล้ว ความง่ายในการค้นหาจะยากขึ้นในทันที การค้นหาสถานที่ได้สถานหนึ่ง อาจใช้เวลาเป็นวันๆได้ กินระยะเวลายาวนาน ซ้ำยังต้องเจอกับอันตรายต่างๆรอบตัวจากเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อร่างกายและทรัพย์สินได้
  2. การผจญภัยท่องเที่ยวเช่นนี้ อาจต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากในการเดินทางเข้าไปถึง ส่วนหนึ่งเพราะความไม่คุ้นเคยของเรา และส่วนหนึ่งอาจหมายรวมถึงความยากในการเข้าไปยังพื้นที่นั้นๆ เหตุผลข้อนี้ก็นับเป็นหนึ่งในข้อเสียอย่างหนึ่งก็ว่าได้ หากเราไม่มีเงินถุงเงินถังที่มากพอ 

ถึงอย่างไร ถ้าเราติดใจหรือกระทั่งเสพติดและรักที่จะเสาะหาสถานที่ใหม่ๆทั้งสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแล้ว ข้อเสียที่กล่าวมาอาจไม่ใช่ข้อเสียอีกต่อไปก็เป็นได้ ความสนุกและความสนใจของเราอาจขึ้นมาบดบังให้เรามองไม่เห็นข้อเสียของการผจญภัยท่องเที่ยวแบบนี้อีกต่อไปก็เป็นได้ แม้ว่าเราจะเสียทุนทรัพย์หรือเจ็บตัวจากการท่องเที่ยวในลักษณะนี้มากเท่าใดก็ตาม