ท่องเที่ยว

ศิลปะลวดลายและความงดงามจากการลงสีที่ปรากฏบนเครื่องถ้วย นับเป็นสิ่งที่จรรโลงจิตใจสำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันในด้านศิลปะเป็นยิ่งนัก แต่ของเหล่านี้มักเป็นสิ่งที่เราจะไม่พบเห็นได้ง่ายนัก นอกจากจะถูกเก็บรักษาอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตามที่ต่างๆ ในวันนี้ เราจึงมาชี้ช่องสถานที่ที่เก็บรักษาสิ่งของเหล่านี้ในที่อื่นๆนอกจากพิพิธภัณฑ์ของรัฐ เผื่อจะมีประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจท่องเที่ยวตามรอยดูลายบนเครื่องจามรามไหเหล่านี้บ้างไม่มากก็น้อย มาเริ่มกันที่สถานที่แรกกันเลย

  1. พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เนื่องในโอกาสการครบรอบ 40 ปีของการตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีโบราณวัตถุจำพวกเครื่องถ้วยจำนวนมากที่ได้รับมอบมาจากคุณ สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้มอบให้ ภายในพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาเครื่องถ้วยจากแหล่งผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศใกล้เคียงอย่าง เวียดนาม จีน เขมร และเมียนมาร์ นับเป็นแหล่งสำคัญที่รวมรวบเครื่องถ้วยไว้อย่างครบถ้วน 

วันทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. 

ค่าเข้าชม : ไม่เก็บค่าเข้าชม

  1. พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เจ้าของบ้านคือ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต ทรงเปิดให้เข้าชม โดยโบราณวัตถุที่จัดแสดงได้รวบรวมมาตั้งแต่สมัยต้นตระกูลของพระองค์ คือ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เป็นต้นมา ภายในพิพิธภัณฑ์นอกจากจะเก็บลักษณะโบราณวัตถุชิ้นสำคัญหลายอย่าง ทั้ง ชิ้นส่วนประติมากรรมในศิลปะเขมรเก่าแก่ และ ภาชนะดินเผาแบบก่อนประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีส่วนที่จัดแสดงเครื่องถ้วยลายครามและเบจญรงค์ที่งดงามอีกหลายชิ้นด้วยกัน นับเป็นแหล่งที่ควรค่าต่อการเข้าชมเพื่อศึกษาหาความรู้เป็นอย่างมาก

วันทำการ : ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม : คนไทย 50 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

  1. river city Bangkok แม้สถานที่แหล่งนี้จะมิได้มีหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษารวบรวมของเก่าดังเช่นแหล่งเก็บรักษาอื่นๆที่ได้กล่าวข้างต้น แต่ก็นับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผู้สนใจในเรื่องศิลปวัตถุชนิดต่างๆ ทั้งประติมากรรม และเครื่องถ้วยลายครามและเบญจรงค์ต่างๆจะมาเดินดูความงามของวัตถุเหล่านี้ได้ อีกทั้งถ้ากำลังเงินมีถึงพอ ยังสามารถซื้อวัตถุเหล่านี้กลับมาครอบครองได้อีกด้วย

วันทำการ : ทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น.

จากที่กล่าวไป จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนอกจากพิพิธภัณฑ์ของรัฐ ยังมีอีกหลายสถานที่ที่เก็บรักษาเครื่องถ้วยอันงดงามเหล่านี้ไว้ ทั้งเป็นสถานที่ศึกษาให้ความรู้ทางด้านเครื่องถ้วยและยังเป็นสถานที่ที่เราอาจจะซื้อขายแลกเปลี่ยนวัตถุเหล่านี้มาไว้ในความครอบครองของเราได้ด้วยเช่นกัน